Na září jsem vytáhl karty Velekněžka (II) a Láska (2 poháry)

Zkoušku, která nás v září čeká, vnímám jako velmi dobrou příležitost k růstu na cestě k větší opravdovosti. Předpokládám, že přijdou situaci, kdy budeme prověřování z toho, jak silným zdrojem dokážeme sami sobě být. To je přímo vázané na to, jak máme uvnitř v rovnováze dynamickou jingovou složku a magnetickou jinovou složku.

Naše intuice nám umožní všechny situaci jasně diagnostikovat a rozpoznat jak je třeba se zachovat. Jen ji musíme dát prostor a poslechnout ji. Jasný ukazatel toho jak si při zkoušce vedeme bude (tak jako vždy) právě láska. Ta nemusí být nutně prožívána v partnerském vztahu, důležité je jen, aby byla prožívána v rovnováze uvnitř i navenek. Abychom jí dávali i příjimali. Skutečná láska může plně proudit jen tam, kde je rovnost a kde se nic nenárokuje na oplátku. Jakmile ve vztahu nebo sám před sebou předstírám, že jsem někdo jiný (nejspíš protože v dětství to byla jediná strategie jak být přijatý), stavím proudu lásky překážky z těchto iluzí. Ve chvíli kdy iluzi prohlédneme a přestane ji živit, i za cenu krátkodobé nepohody z nepřijetí okolím, získáme větší sebedůvěru a nezávislost. Přijetí a lásku získáme totiž hlavně sami ze sebe.

Afirmace, kterých se můžeme držet a nad kterými můžeme meditovat:

Hluboce ctím lidskou bytost kterou jsem.

Plně si důvěřuji a vážím si pocitu vnitřní celistvosti.

Free WordPress Themes, Free Android Games