Na období Kozoroha jsem vytáhl tři karty: Zklamání (5 pohárů), Smrt (XIII) a Ďábel (XV).

Zimní slunovrat, který zahájí období Kozoroha, je den s nejdelší nocí roku a symbolizuje nejhlubší vstup do naší vnitřní temnoty a stínu. Vynese tak na povrch velmi intenzivní témata, se kterými se budeme vypořádávat.
Citové zklamání, které zažijeme, nám otevře velmi staré bolesti a smutky. Může pramenit z partnerských, rodinných nebo pracovních vztahů, ale i ze sebe samých nebo ze situací v našem okolí. Zklamání je nenaplnění našich očekávání – nesoulad mezi našimi představami a realitou. A tak pokud nechceme, abychom ho napříště prožívali, musíme alespoň jedno z toho změnit. Ztráta vnitřní rovnováhy, vztek a smutek, které zklamání provázejí v nás mohou probudit hybnou sílu pro pojetí situace jako výzvy k vnitřnímu růstu.
Ten může proběhnout způsobem, který zobrazuje symbol Smrt. Dynamickou transformací, kdy se osvobodíme z pout lpění a pustíme vše k čemu jsme připoutáni. Necháme zemřít naše staré já, naše staré představy o sobě, o vztazích, projektech, závazcích, kariéře. A tak přetrvá jen to, co k nám skutečně patří a odejde to, čeho se držíme jen ze strachu. Jedině tak, že se zbavíme starých vzorců, se můžeme odpoutat od své minulosti a vyrůst.
Symbol Ďábla pro nás má rady, které pomohou projít touto zkouškou s co nejmenším utrpením a vzít si z ní co nejvíce ponaučení.
Radí nám držet si stále humorný nadhled, který navrací rovnováhu. Stojíme-li v těžké situaci, nejlepší cesta je realitu přijmout a i když není zrovna růžová, tak se zasmát vlastní situaci a získat tak klid a rozvahu. Bereme-li sami sebe nebo své problémy příliš vážně, necháváme se jimi spoutat, identifikujeme se s nimi a je mnohem obtížnější se jich zbavit.
Dále je důležité věřit svému vnitřnímu vedení, jít svou vlastní cestou a nepodléhat představám okolí o tom, co je správně a špatně a o tom, jací bychom měli být. Zároveň je ale nutné být ochotní čelit svým vnitřním temnotám a snažit se je transformovat v něco konstruktivního.
Když si udržíme tento nadhled a víru v sebe, z našeho nitra vzplane vnitřní energie, která nás přitáhne k lidem, projektům, ideím plným inspirace přesně pro nás.

Až když v pokoře necháme odplynout vše, čemu vypršel čas, zrodí se nové formy.

V silách každé lidské bytosti je vydat se na cestu, která volá a uskutečnit své vize a dosáhnout tak konkrétního výsledku ve vnějším světě.

Smíření se minulostí rozšiřuje vědomí a pozvedá cit.

Konec nastává, aby mohlo přijít něco nového.

Vypadá to, že nás čeká velmi intenzivní období, tak vám přeji hodně sil a nadhledu na sváteční cestě sebepoznání 🙂

Jirka Hokr

Free WordPress Themes, Free Android Games