Ahoj a dobrý den 🙂

prvního ledna jsem vyložil karty na letošní rok a udělaly na mě moc hezký dojem. Nechal jsem je na sebe pár dní působit a nakonec dojem zformuloval do slov.

Pro porovnání přidávám i odkaz na výklady na minulé roky. I když už jejich platnost skončila, mohou vám pomoct si utřídit dojmy z uplynulého roku a porovnat nakolik vám sedí. Sám jsem na výklad koukal během roku několikrát a vždycky mi dal zajímavou inspiraci.

2018, 2017, 2016

Letošní výklad jsem dělal celý sám a tak je psaný trochu jiným způsobem.

Na rok 2019 jsem vytáhl deset karet, na deset detailních dotazů na to v jaké jsme situaci, co nás do ní přivedlo, jaké nás čekají zkoušky a jak s nimi naložit.

Výklad vnímám platný nejen pro jednotlivce, ale i pro naší společnost jako celek.

_______________________

Ke čtení výkladu je dobré prohlížet i karty na obrázku a pozorovat sami sebe, jaké v nás karty probouzejí pocity. (kliknutím se otevře odkaz s větším obrázkem)

Z předcházejích období umíme efektivně rozumem bojovat s okolím a sami se sebou za dosažení stanovených cílů. Ale příliš jsme se s naší myslí ztotožnili a zapomněli, že rozum a čistá mysl má sloužit pouze jako nástroj k naplňování našich hodnot. Začali jsme ho považovat i za zdroj a původce hodnot. Rozum ale nemá přímý přístup do našeho nitra, do našeho středu, do našeho skutečného já. Umí pouze odhadovat a dopočítávat a tak velmi často za své hodnoty začne pokládat to, co najde venku, to, co za pravé hodnoty považují naši rodiče, partneři, přátelé, nadřízení, celá společnost. Případně se bojí, aby nebyl například jako rodiče a tak vezme za své hodnoty přesně opačné. Ale zapomíná nebo nedokáže se dívat dovnitř na naše vlastní životní hodnoty, potřeby a priority.

Pokud chceme být skutečně sami sebou, musíme nechat promluvit své srdce, svůj střed, ať nám ukáže, co chceme, jaké máme hodnoty. Na rozumu je potom pouze rozhodování jak a kdy budeme naplňování těchto potřeb uskutečňovat.

Velmi mi k tomu rezonuje věta: “Rozum je dobrý pilot a špatný navigátor a srdce naopak špatný pilot a dobrý navigátor”

A naše letošní téma bude právě o tom učit se používat naší mysl jen jako pilota, ale navigování nechávat na srdci.

S probouzením srdce se pojí i učení se bezpodmínečné lásce – ke svému okolí i k sobě samým. Čím více necháme své srdce svobodně mluvit o tom, co chce a potřebuje, tím více se bude otevírat a tím lépe bude umět přijímat své okolí takové jaké je i když to třeba zrovna nebude odpovídat našim představám o tom, jaké by být mělo. A to samé platí o souzení sama sebe. Budeme se učit přijímat a vnímat sami sebe včetně svých slabostí a temných stránek s úctou a důvěrou bez ohledu na to, co od nás očekává okolí.

Lekce, které jsou před námi, nás budou učit sjednotit nejen srdce a mysl, ale zároveň i činy. Budeme se muset postavit svým zaběhlým vzorcům, které jsme v minulosti pojali za své a které jsou možná i rodinným dědictvím – způsobem chování, které se v rodině předává a učí z generace na generaci. Budeme čelit situacím, kde uvidíme, že se nám chce ze zvyku zachovat automaticky stejně jako obvykle, ale zároveň budeme chtít jiný výsledek než jindy. A tak bude ta nejlepší možnost se zastavit, podívat do svého srdce, co skutečně chceme, nechat rozum rozhodnout, jak toho budeme dosahovat. Pak přijde ta nejtěžší část, kdy to budeme muset skutečně vykonat, i když při tom vyplují na povrch staré strachy, zklamání a potlačené pocity i myšlenky.

K těmto nelehkým zkouškám pro nás mají karty několik rad:

Ve vztazích nebo při hledání vztahů je dobré sami v sobě jít do duchovní hloubky (i když partner/ka nemusí být nutně duchovně založený), napojit se intuitivně na vnitřního svobodného ducha, který se ukrývá v každém nás. Jeho je dobré poslechnout i když nás povede do nepoznaných směrů – možná i k opuštění vztahu. Je ale důležité být stále upřímní sami k sobě a dovolit si ve vztahu ukázat co nejopravdověji sami sebe – včetně svých slabých a temných míst. Žádný vztah nestojí udržovat za cenu toho, abychom nebyli sami sebou.

V oblasti vnějších okolností – kariéry, bydlení, peněz apod – je rada karet velmi přímá a jednoduchá, i když její použití může být dost obtížné. Dělejte to, co vám přináší vnitřní naplnění. Řiďte se tím, kam vás vede láska i když vám může strach ukazovat jinou cestu.

A třetí rada, odpovídá na dotaz, na jakém tématu uvnitř nás samých máme pracovat, abychom nejlépe obstáli před zkouškami. Odpověď je velmi podobná předchozí radě – máme jako ukazatel správného směru brát vnitřní štěstí a naplnění. Ale je tam i silné téma, kdy se musíme naučit dovolit prožívat štěstí a mít se dobře. Sledujme sami sebe jestli si přímo nebráníme ve spokojenosti. Třeba tak, že se nám aktivují pocity viny nebo že nevíme jak bychom se štěstím naložili, že se bojíme, že ztratíme motivaci, že se bojíme, že tím někomu ublížíme nebo jakkoli jinak. S tím je třeba pracovat, pozorovat se jaké nevědomé vzorce chování se nám spouští v situacích, kdy prožívám štěstí nebo kdy se k tomu schyluje. Nebránit se žádným pocitům, nedávat rozumem sami sobě příkazy, jak bychom se měli cítit.

Dívejme se na to, co se děje uvnitř a ne venku, protože to je jen odraz světa vnitřního.

Celý proces roku 2019 nám tak nabídne možnost překonat vzorce chování a myšlení, kterými sami sebe spoutáváme a omezujeme se tak plném vyjádření toho, kým skutečně jsme.

Kdykoli jednáme vědomě a s láskou, jednáme správně.

_______________________

Detailně si výklad můžete prohlédnout v odkazu zde.

Na každou kartu se dá kliknout a otevře se vám detailní výklad z knihy.

Význam jednotlivých pozic:

Dvě karty uprostřed konstelace, Princezna Mečů a Císařovna, odpovídají na otázku “O čem je současná situace”, Princezna popisuje skutečný stav věcí a Císařovna stav, jaký bychom si přáli. Karta Hvězda (vlevo nahoře) zobrazuje vědomý postoj k situaci, Vítězství (6 holí) dole naopak postoj nevědomý. Eso Mečů vlevo ukazuje to, co situaci předcházelo, to co nyní současná situace uzavírá. Velmi důležitá je karta uprostřed, která symbolizuje aktuální zkoušku před kterou letos stojíme, nyní reprezentovaná Veleknězem.

V pravém sloupci tří karet najdeme tři rady, jak se situací nakládat, na co se zaměřit. Karta rady dole, Princezna mečů, radí jak pracovat se vztahy – rodinnými, partnerskými i těmi, které bysme chtěli a nemáme. Karta rady vprostřed, Nadbytek (4 poháry), mluví o tom, jakým způsobem pracovat s vnějšími okolnostmi jako je práce, bydlení, peníze apod. A nejdůležitější karta rady nahoře, Radost (9 pohárů), ukazuje téma uvnitř nás samých, se kterým když budeme pracovat, nejlépe obstojíme před nadcházejícími zkouškami.

Poslední karta úplně vpravo, Princ Mečů, zarámuje celý výklad a zasadí ho do širšího rámce celého našeho života.

Budu moc rád, pokud se se mnou podělíte o vaše postřehy a dojmy.

Mějte se hezky a přeji inspirativní rok 2019 🙂

Jirka Hokr

Roční a měsíční výklad tarotu zdarma

Chcete zjistit, co nás v roce 2020 čeká za zkoušky? Chcete pravidelně dostávat tarotový výklad, abyste poznali jakým výzvám budete čelit? Zadejte níže svůj email a já Vám ihned zašlu výklad pro letošní rok a jednou měsíčně výklad na nadcházející měsíc, to vše zdarma.

Free WordPress Themes, Free Android Games