Na období Ryb jsem vytáhl karty Ctnost (3 hole) a Rytíř Pohárů

Úkol, který před sebou máme na období ryb je přímočarý: Být upřímní sami k sobě ve svých pocitech. Bez vedlejších záměrů tyto pocity sdělovat, neskrývat je, otevřít se a důvěřovat. A také na jejich základě jednat. Vlastní pocity, i když se mohou zdát v některou chvíli nežádoucí, můžeme správně zpracovat jedině tak, že je přijmeme a přijmeme i plnou odpovědnost za ně. Dokud je nepřijmu, nemohu je pustit. I když cítím třeba zklamání nebo vztek potom, co mi někdo ublížil, tak jen já jsem si za své pocity odpovědný. A dokud pocity a odpovědnost za ně nepřijmu, nemohou zase odplynout. Mohu je před sebou samým schovat, ale jen tím odložím chvíli, kdy jim budu čelit.

Ve chvíli, kdy své pocity přijmu, jakkoli jsou obtížné, překonám sám sebe, překonám svou ješitnost a ego. A z tohoto uvolnění povstane porozumění a soucit. Láska, která nemá podmínky a má sílu uzdravovat. Sebe i druhé.

Důležité je mít v jednotě srdce, mysl i činy.

Free WordPress Themes, Free Android Games