Ahoj a dobrý den 🙂

Tentokrát vydávám roční výklad s menším zpožděním, protože jsem se až v lednu vrátil z Jižní Ameriky.

Výklad na letošní rok cítím velmi silně a pozitivně a těším se na jeho naplňování.

Pro porovnání přidávám i odkaz na výklady na minulé roky. I když už jejich platnost skončila, mohou vám pomoct si utřídit dojmy z uplynulého roku a porovnat nakolik vám sedí. Sám jsem na výklad koukal během roku několikrát a vždycky mi dal zajímavou inspiraci.

2019, 2018, 2017, 2016

Výklad na rok 2018 a starší jsem dělal společně s dalšími lidmi z klubu Tarot a tak byly koncipovány maličko jinak.

Na rok 2020 jsem vytáhl deset karet, na deset detailních dotazů na to v jaké jsme situaci, co nás do ní přivedlo, jaké nás čekají zkoušky a jak s nimi naložit.

Výklad vnímám platný nejen pro jednotlivce, ale i pro naší společnost jako celek.

_______________________

Ke čtení výkladu je dobré prohlížet i karty na obrázku a pozorovat sami sebe, jaké v nás karty probouzejí pocity. (kliknutím se otevře odkaz s větším obrázkem)

Výklad na letošní rok zobrazuje velmi důležitý proces, při kterém pro dva naše aspekty postavené proti sobě budeme hledat společnou cestu, tak abychom ani jeden nepotlačovali a neupřednostňovali na úkor druhého. Jde o mužský a ženský princip v oblasti citů a emocí. To nemusí nutně znamenat, že se to týká pouze vztahů, ale všeho po čem můžeme toužit, což může být třeba pracovní uplatnění, bydlení nebo duchovní růst.

Způsob nakládání s emocemi je pro náš mužský a ženský aspekt odlišný a každý z nás v sobě má oba dva v různých poměrech a formách. V dětství nám ale rodiči nebylo dovoleno nebo přijímáno prožívat naše emoce a touhy tak, jak bylo pro nás samotní přirozené, ale pouze tak, aby to rodičům nevyvolávalo jejich nepříjemné emoce. Nemuseli jsme tak dostat možnost si volně prožít například vztek, agresi, zklamání, smutek, odpor, nespoutanou radost, sexuální touhu. Rodiče to ani nemuseli nutně zakazovat, ale třeba s tím jen sami v sobě neuměli dostatečně pracovat a tak jsem neměli pozitivní vzor, podle kterého bychom se naučili s emocemi nakládat. Často je v holčičkách potlačován mužský aspekt a v chlapečkách ženský.

Ženská část ve své ideální podobě umí prožívat hluboký cit bez očekávání, nároků a lpění. Je si vědoma své touhy vlastnit, ovládat a manipulovat a s jejím přijetím ho transformuje do pochopení, protože touha vlastnit pramení z našich vnitřních strachů. Prožívá své city tak jak jsou včetně strachů z opuštění, odmítnutí, ztráty kontroly a bolesti, které přináší. Je si vědoma, že není důležité, aby věci dopadly podle plánu, ale abychom neztratili sebe a své srdce, přestože to může bolet. Vyjadřuje své city, touhy a strachy klidně a srozumitelně a bere za ně plnou odpovědnost.

Náš mužský aspekt ve své ideální podobě prožívá a projevuje vášeň a zaujetí city a je ochoten skrze ně procházet proměnou. Naplňuje volání svého srdce, čelí přímo své touze a prožívá vše, co k ní patří. Je ale zároveň připraven se předmětu své touhy kdykoli vzdát.

Oba aspekty mají podobný princip ve zpracování – přijímají cit jaký je, upřímně ho vyjadřují bez nároků na výsledek, jasně sdělují své hranice a respektují hranice druhých. Ženský aspekt je magnetický, nelineární – přijímá, vyživuje, naplňuje. Mužský aspekt je dynamický, lineární – analyzuje, tvoří a koná.

Není žádoucí, abychom v sobě uplatňovali oba aspekty stejnou měrou, ale právě v takovém poměru, který je nám přirozený a abychom ho přijímali i s jeho stinnými stránkami, které ještě nemusíme mít zpracované. Sklony manipulovat, žárlit, silou se prosazovat za hranice druhých i své nebo naopak odpojování se od emocí a upozaďování emocí ve prospěch bezcitové racionality.

Tyto dva aspekty se v nás perou – buď mezi sebou nebo je potlačována jejich nevědomá stránka. Nyní jsme odhodlaní se těmto vnitřním démonům, nepřijatým částem sebe, postavit a ovládnout je a transformovat tak jejich energii k tvoření něčeho konstruktivního. Hluboko v nás je zakořeněná představa, že naše světlá a stinná stránka nejsou kompatibilní ke spolupráci a tak prožíváme frustraci, tenzi a bezvýchodnost. Jakmile ale budeme schopni vystoupit ze svého ega, pokorně kapitulovat a odevzdat se sami sobě, zjistíme, že na situaci je více možných perspektiv. Cesta dál vede skrze vykročení ze zaběhaných vzorců a překonání předsudků a starých programů chování k nespoutanému projevu svého nitra.

K tomuto náročnému pro nás mají karty tři rady:

V oblasti vztahů skoncentrovat svou sílu, najít co největší vnitřní rovnováhu a harmonii jakou jsme schopni a z této pozice jednat. Vykonávat změny, kterých chceme dosáhnout. Energie tohoto období bude mít dostatečnou sílu na to, abychom mohli uvnitř sebe objevit nové směry a nový potenciál skrze vnitřní sebevládu.

V oblasti vnějších okolností – kariéry, bydlení, peněz apod – je důležité najít hlubší smysl našeho jednání. Nevzdávat se vyšších ideálů na úkor pohodlí a praktičnosti. Věrně s odhodláním a odvahou následovat své vize a intuici bez ohledu na možné důsledky. Vírou v sebe sama a neustoupením od svých cílů můžeme čelit a překonat své strachy. Staré formy motivované strachem tak nahradíme novými poháněnými vírou v sebe sama.

Třetí rada, odpovídá na dotaz, na jakém tématu uvnitř nás samých máme pracovat, abychom nejlépe obstáli před zkouškami. Odpověď je duchovní sebeuskutečnění, což znamená zůstávat věrní svým duchovním ideálům v každodenním životě. Neoddělovat svůj duchovní život od rodinného nebo pracovního, ale vnímat své vyšší já a nechat se jím vést i v běžných situací, kdy jsme zvyklí dělat kompromisy pro pohodlí a praktičnost. Ve všech situacích, kdy si vzpomeneme, se vyhněme jakémukoli předstírání a omezování sebe sama za cenu naplňování představ o sobě – ať už představ vlastních nebo představ našeho okolí. Čistota duše má moc překonat jakékoli překážky.

Zvládnutím těchto výzev není nic jiného než duchovní vítězství v boji sami se sebou. Takovéto vítězství nemá poražené – obě strany vyjdou poučené a obohacené, tedy jako vítězové. Může tak přijít přijetí sebe sama a pochopení vyšších souvislostí. Ideální sebepřijetí neznamená, že se nám vyřeší všechny problémy, ale že si budeme plně vědomi své hodnoty bez ohledu na to jestli děláme chyby, máme problémy nebo nesplňujeme představy sebe a okolí. Díky tomu se může uvolnit velmi silný tvůrčí potenciál.

Kdykoli jednáme vědomě a s láskou, jednáme správně.

_______________________

Detailně si výklad můžete prohlédnout tady

Na každou kartu se dá kliknout a otevře se vám detailní výklad z knihy.

Význam jednotlivých pozic:

Dvě karty uprostřed konstelace, Princ a Princezna Pohárů, odpovídají na otázku “O čem je současná situace”. Karta Chtíč (vlevo nahoře) zobrazuje vědomý postoj k situaci, Viselec dole naopak postoj nevědomý. Radost (9 pohárů) vlevo ukazuje to, co situaci předcházelo, co vzešlo v současnou situaci. Velmi důležitá je karta uprostřed, která symbolizuje aktuální zkoušku před kterou letos stojíme, nyní reprezentovaná kartou Spor (5 Holí).

V pravém sloupci tří karet najdeme tři rady, jak se situací nakládat, na co se zaměřit. Karta rady dole, Nadvláda (2 Hole), radí jak pracovat se vztahy – rodinnými, partnerskými i těmi, které bysme chtěli a nemáme. Karta rady uprostřed, Odvaha (7 holí), mluví o tom, jakým způsobem pracovat s vnějšími okolnostmi jako je práce, bydlení, peníze apod. A nejdůležitější karta rady nahoře, Eso Holí, ukazuje téma uvnitř nás samých, se kterým když budeme pracovat, nejlépe obstojíme před nadcházejícími zkouškami.

Poslední karta úplně vpravo, Vítězství (6 holí), zarámuje celý výklad a zasadí ho do širšího rámce celého našeho života.

Budu moc rád, pokud se se mnou podělíte o vaše postřehy a dojmy 🙂

Mějte se hezky a přeji inspirativní rok 2020

Jirka Hokr

Roční a měsíční výklad tarotu zdarma

Chcete zjistit, co nás v roce 2020 čeká za zkoušky? Chcete pravidelně dostávat tarotový výklad, abyste poznali jakým výzvám budete čelit? Zadejte níže svůj email a já Vám ihned zašlu výklad pro letošní rok a jednou měsíčně výklad na nadcházející měsíc, to vše zdarma.

Free WordPress Themes, Free Android Games