Anatomie lásky - Energie Země

Datum konání

3. 11. 2020    
18:30 - 20:30

Typ události

V dalších “Rozhovorech s knihou”, tentokrát s publikací “Anatomie lásky” od Guy Corneau, si popovídáme o tom, jak se vztah dítěte s rodičem opačného pohlaví později odráží v utváření partnerských vztahů v dospělém životě.
Naše identita má od samého počátku dvojí tendenci: přibližovat se k ostatním, abychom našli lásku, a vzdalovat se od nich, abychom si potvrdili svou rozdílnost. Cílem přibližování je najít příslušnost, cílem oddalování vyjádřit naší individualitu. To, jak si tento dvojí pohyb v životě osvojíme, je významné pro podobu našich pozdějších milostných vztahů – všechno se odehrává mezi protikladnými póly splynutí a oddělení.
Na utváření naší sexuality se od samého začátku podílí každý z rodičů v závislosti na svém pohlaví jiným způsobem. Obecně řečeno, rodič téhož pohlaví hraje při vytváření naší sexuální identity základní roli. Rodič opačného pohlaví potom poslouží k sexuální diferenciaci. Jeho očima se na sebe začneme dívat jako na muže nebo na ženu.
Každý zažíváme v partnerských vztazích různé konflikty, problémy nebo nepříjemnosti.
Přijďte si na přednášku poslechnout a diskutovat o tom jak pomocí těchto vztahových obtíží najít své vlastní nedosycené potřeby, neodžité emoce, neuzavřené vazby a nezdravé programy z dětství.