Nedostatečný pocit vlastní hodnoty - Energie Země

Datum konání

13. 9. 2022    
18:30 - 20:30

Typ události

Pokud v dětství nedostáváme bezpodmínečné přijetí, nežijeme v hojnosti a v harmonickém prostředí, naučíme se potlačovat nějakou část sebe sama tak, abychom si “zasloužili” více přijetí, abychom se vyrovnali s nedostatkem nebo disharmonií. Takto v nás vznikne nedostatečný pocit vlastní hodnoty, protože jako dítě uvěříme, že být tím, kým skutečně jsme, nestačí.
Vytvoří se v nás “tajný program”, vzorec, který řídí naše chování. Žijeme tak realitu podle programů “nejsem vítaný”, “jsem nedostatečný”, “nezasloužím si dostatek”, “jsem vinen”, “jsem bezmocný” a podobně. Takových programů máme většinou několik a mohou mít i detailnější podobu jako “bez muže nic nedokážu”.
Abychom se s takovou realitou vypořádali, vytvoříme si “antiprogram”, který by měl nedostatečný pocit vlastní hodnoty kompenzovat. Nejčastěji práce, výkon a snaha o úspěch v závislostní podobě, kdy je potřebuji, abych se (alespoň chvilku) cítil dostatečný. Může to být i přemíra jídla, sexu nebo adrenalinu, přílišná přizpůsobivost nebo naopak vzdor.
Na této “Výpravě do nitra” si budeme povídat o tom:
– Jak nejčastější programy vypadají a jak vznikají.
– Jakou podobu získávají jejich antiprogramy.
– Jak je v sobě hledat a rozpoznávat.
– Jak s nimi pracovat a překonávat je.
– Všechnu teorii se budeme snažit ukázat i na příkladech prožívaných námi na vlastní kůži, protože věříme, že osobní příběhy dokážou předat myšlenku nejhlouběji.
– Budete mít možnost ptát se na vše, co vás k nedostatečnému pocitu vlastní hodnoty zajímá, přidávat k diskusi svůj názor a pohled nebo sdílet své zkušenosti.

Vysílání proběhne online ve facebookové události a na stránce https://www.facebook.com/VypravyDoNitra/live_videos/

VÝPRAVY DO NITRA
Ponor do posvátného prostoru uvnitř nás. Příležitost vnímat, cítit, pojmenovávat a vyslovovat to, jak věci ve svém životě nazíráme, jak jim rozumíme, jakou jim přikládáme hodnotu. Svou pozorností ke svému nitru a vnitřnímu životu vytváříme zároveň prostor pro změnu toho, co nám nevyhovuje, neslouží. Tak v konečném důsledku rozšiřujeme svůj pohled na svět, vítáme nové možnosti i úhly pohledu, vítáme své nové já, které se skrze ně realizuje.
Dáša se umí skvěle ptát a naslouchat, Jirka umí hezky povídat o vnitřních pochodech – společně s vámi vyrazíme na výpravu do nitra 🙂