Pan Jiří umí naslouchat a - Energie Země

Pan Jiří umí naslouchat a vcítit se do druhé bytosti a tím ukáže zrcadlo pro vnímavého člověka jak svoji situaci vyřešit.