Účastnil jsem se této cesty minulý rok - Energie Země

Účastnil jsem se této cesty minulý rok a ano, bylo to silné, ale pro to jsme si tam všichni přijeli. Celá cesta je pojímána jako duchovní cesta. Skoro všechen čas během toho měsíce jsem věnoval tomuto záměru, sebezkoumání, meditacím v přírodě, čištění svých záměrů i své duše, modlitbám, integraci zážitků. Bylo tam nesrovnatelně víc prostoru pro integraci, než když někdo jede na ceremonii jenom na víkend a v pondělí jde opět do práce. Jirka nás velmi dobře vedl i k úctě k medicínám, a k zemi ve které se nacházíme.