Duše a sebevražda - Energie Země

Datum konání

17. 11. 2020    
19:00

Místo

Typ události

V dalších “Rozhovorech s knihou”, se tentokrát podíváme na knihu Duše a sebevražda:
Kniha Duše a sebevražda jungovského psychoterapeuta třetí generace JAMESE HILLMANA je brilantní studií o vzájemné provázanosti života a smrti, přinášející nové, neobyčejně podnětné pohledy nejen na problém smrti i sebevraždy, ale i na základní metodologické problémy moderní psychoterapie, a to ve vyhraněné konfrontaci medicínského a ryze analytického přístupu k tomuto fenoménu. Autor se nejprve zamýšlí nad základním myšlenkovým modelem, jímž se při zkoumání sebevraždy řídí sociologie, právo, teologie a medicína, a vymezuje specifické stanovisko analýzy. Přesvědčivě ukazuje, jak nesmírně důležité je psychické prožívání smrti v životě každého člověka, zejména z hlediska jeho schopnosti sebeproměny: čím intenzivnější je tento zážitek, tím hlubší je proměna osobnosti. V tomto smyslu je sklon k sebevraždě výrazem naléhavé potřeby sebeproměny. Sebevražda sama je důsledkem toho, že člověk promeškal své předešlé životní (smrtelné) krize.