Král, Válečník, Kouzelník, Milovník - Energie Země

Datum konání

1. 2. 2021    
19:00

Typ události

Aby se muž stal opravdovým, musí projít iniciací chlapce v muže a rozvinout všechny tyto síly: Krále, Válečníka, Kouzelníka i Milovníka. Zralá mužnost není mocichtivá ani násilnická, ale mocná a tvořivá.
V naší přednášce se dozvíte, jak podle této knihy vypadá každý z těchto základních mužských archetypů ze všech možných stran. Nejdříve popíšeme jak se v chlapci archetyp formuje ve fázi dospívání. Poté jakých může nabývat nezdravých podob v dospělosti, v závislosti na nedostatcích v dospívání. A i to, jak vypadá archetyp v dospělém muži ve zdravé podobě a jak ho může dosáhnout, pokud se mu v dětství nezformoval optimálně.
Například nevhodná výchova chlapce vzhledem ke zvládání agrese může vyústit v to, že jako muž bude srab – bude se bát síly a agrese, své i v ostatních. Nebo naopak bude násilníkem, který bude potřebovat agresivní boj při sebemenším překročení hranic. Jeho úkolem v dospělém životě tak bude navázat s vnitřní agresí zdravý vztah a umět bojovat srdcem a jen v situacích, kdy je to na místě.
Povídání nebude zaměřené jen na muže, kteří se chtějí stát ještě většími chlapáky, ale pro i ženy, které chtějí pochopit vnitřní pochody svých partnerů, synů a otců. Zároveň tak ženy budou mít možnost nalézt zrcadlo svých vlastních témat, protože ve spoustě aspektů jsou ženské archetypy podobné s těmi mužskými.