Nenásilná komunikace - Energie Země
mapa není k dispozici

Datum / čas
Date(s) - 1. 12. 2020
19:00

Místo konání

Kategorie


Výchova v západní společnosti vede k posuzování, soutěživosti, ke kladení požadavků a ke komunikaci s lidmi v termínech co je “správné” a co “špatné”. Při takové komunikaci často dochází k nedorozuměním. Koncept “nenásilná komunikace”, který rozvinul Marshall B. Rosenberg, představuje ucelený výcvik v komunikaci a je založen na naslouchání sobě a partnerovi, ochotě vnímat potřeby a pocity vlastní i druhého. Tato metoda osvobozuje komunikaci od negativních zkušeností, pomáhá překonávat navyklé vzorce v jednání s druhými, řešit konflikty a rozvíjet vztahy založené na úctě a spolupráci.
V dalších Rozhovorech s knihou se tak dozvíte nejen to, kam vedou běžné komunikační neduhy (moralizování, přehazování odpovědnosti, souzení, slovní agrese…), ale i to jak komunikovat sami se sebou. Jak v sobě rozpoznat, co a proč mi vadí, co skutečně cítím, co skutečně potřebuji, za co mám a nemám odpovědnost. A také jak svoje pocity a potřeby vyjádřit tak, aby byly, co nejlépe přijaty bez toho, abychom se museli uchylovat k vyhrožování, citovému vydírání a jiným nátlakovým technikám. Nenásilnou komunikaci tak vnímám jako další z cest, jak se přiblížit ke svému nitru.