Tělo východu mysl západu, 2. část - Energie Země

Datum konání

12. 1. 2021    
19:00

Typ události

Psychologie a systém čaker jako cesta k sobě samému.

V této průlomové knize přináší Anodea Judith svěží pohled na východní systém čaker založený na principech jógy, který usazuje do rámce západního myšlení. Čakry zkoumá z pohledu jungiánské psychologie, somatické terapie, vývojové psychologie a metafyziky, a vytváří tak elegantní a praktický systém pomáhající s léčením energetické nerovnováhy a s převzetím kontroly nad vlastním mentálním a psychickým zdravím.

V přednášce si povíme o tom, jak kniha popisuje vývoj čakrového systému v dětství a jakým způsobem se v něm otiskují prožitá traumata. Dále si popíšeme postupně všechny čakry – popíšeme jejich charakteristiku, přináležící vývojové vzorce, traumata, zneužití i  to, jak čakry můžeme udržovat v rovnováze. Jedinečná kombinace východních a západních přístupů osvětluje spirituální povahu osobního rozvoje.

Protože kniha je velmi obsáhlá, přišlo nám škoda zplošťovat toto téma do jedné přednášky, rozdělíme tak povídání do dvou částí.